Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
im. Witolda Gombrowicza w Ożarowie